Who are we

pwy ydym ni


Our clergy serve the nine churches of the mission area.  Whilst we work together as a team, and our team is widened by a larger shared ministry team, we are also responsible for particular churches.  The best first point of contact is our mission area administrator.  But if you want to get in touch with a particular church or a matter concerning a specific church, please feel free to contact that particular priest. 

Please allow three to four days for a response.  

Mae ein clerigwyr yn gwasanaethu naw eglwys yr ardal genhadol. Tra ein bod yn gweithio gyda’n gilydd fel tîm, a’n tîm yn cael ei ehangu gan dîm gweinidogaethu ar y cyd mwy, rydym hefyd yn gyfrifol am eglwysi penodol. Y pwynt cyswllt cyntaf gorau yw ein gweinyddwr maes cenhadaeth. Ond os ydych am gysylltu ag eglwys benodol neu fater yn ymwneud ag eglwys benodol, mae croeso i chi gysylltu â'r offeiriad penodol hwnnw.

Caniatewch dri i bedwar diwrnod ar gyfer ymateb.

Our Team

EIN TÎM


Rev Juliet Fraser

Vicar of St David's, Penrhyn Bay

01492 596655

julietfraser@cinw.org.uk

 

Rev Sarah Hildreth-Osborn

Rector of St Grwst's, Llanrwst

& St Ffraid's, Glan Conwy

01492 640032

SarahHildreth-Osborn@cinw.org.uk


Rev Sue Storey

Vicar of St Cystennin's, Llangwstenin

01492 517727

suestorey@cinw.org.uk

Mandy Groom

Mission Area Administrator

01492 541615

office@aberconwy.church